Historie

Huset blev bygget i ca. 1801 og i de efterfølgende år har huset  været beboet uafbrudt af samme familie, senest boede kaptajn H.P. Thomsen her med sin familie indtil 1939, hvor familien solgte huset til brug for museet.

Dette er et beskedent Fanøhus. Huset ligger i øst-vestlig retning, dette er typisk  for Fanø, idet huset således ligger med gavlene som en art beskyttelse for den fremherskende vestlige vind.

Huset er tækket med strå, i haven findes en brønd og mod vest ligger laden og loen, der anvendtes som opbevaringssted for hø, halm og tørv. Der er lavt til loftet.

Det oprindelige inventar er med tiden suppleret, så der i dag udstilles et bredt udsnit af datidens husholdningsredskaber såvel som redskaber brugt ved landbruget og i fiskeriet samt talrige  kunstgenstande og eksemplarer på husflid ligesom Fanø's stærke forbindelse til søfart kan ses overalt.