Renovering

I 2017/18 blev museet gennemgribende renoveret med faglig bistand fra:
Sydvestjyske Museer
Jørgen Overbys Tegnestue i Gram
Ombygning og renovering er blevet mulig med midler fra:
Inger og Jørgen Nygaards Fond
Lauritzenfonden
SE’s vækstpulje
Slots- og Kulturstyrelsen

Fanø Kommune yder en årlig støtte til museets drift.