Lade og lo

Her udstilles foruden mange forskellige redskaber,  en hestetrukken brandsprøjte fra 1852.

 Man kan kun gætte sig til vægten af denne med fyldt vandbeholder. 

 

Loen og laden blev oprindelig brugt til opbevaring af hø, halm og tørv

Retur til Indretning