Bliv medlem af Fanø Museum
Fanø Museum drives af frivillige, hvorfor der er behov for såvel økonomisk som praktisk støtte.
Ved at tegne et medlemskab yder du en uundværlig hjælp til bevarelse af museet samt til at formidle og understøtte historien om et beskedent skipperhjem på Fanø i perioden 1880 – 1914.


Fri adgang til museet:
Som medlem af Fanø Museum har du og en gæst fri adgang til museets udstilling. Ligesom du vil blive inviteret til forskellige arrangementer i årets løb.

 
Sådan bliver du medlem:
Du kan tegne et medlemskab for 2019 ved at indbetale 150 kr. på konto: 9684-652-44-12851.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Irene Martinsen eller museets formand.