Stald

Det var sædvane, at der i hvert hjem blev holdt enkelte husdyr, som hustruen og børnene tog sig af, mens manden var til søs.

 

Forskellige landbrugsredskaber ses her.

Retur til Indretning