Velkommen til Fanø Museum

Midt i den historiske søfartsby Nordby på Fanø, Skolevej 2, ligger Fanø Museum i en fredet bygning, registreret første gang i 1699. Bygningen er repræsentativ for Fanøs byggetradition med beboelsen mod øst - og stald, lo og lade mod vest, som læ mod vestenvinden.
Siden opførelsen og indtil 1939, hvor Fanø Museum købte huset, var huset beboet af den samme familie.
Beboelsen mod øst er en tidslomme fra søfartens storhedstid på Fanø. Mod vest fortælles mere generelt om livsvilkårene for skipperfamilier på Fanø og med tråde ud i den store verden.